Congres voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve Congres ledencontent.

15 oktober 2021

Prehabilitatie Coloproctologie

Voorzitters

  • Dr. J.J. Harlaar, FEBS-C, chirurg UMCG
  • Dr. J.J. van Iersel, AIOS JBZ

Nieuwe beeldvorming: Niet de kwaliteit van de chirurg maar de kwaliteit van de patiënt bepaalt de uitkomst van zorg.
Prehabilitatie is het programma om patiënten een fysieke- en mentale “boost” te geven in de wachttijd tot operatie. Er komt steeds meer bewijs dat deze hoog-intensieve aanpak leidt tot minder complicaties, een sneller herstel, een betere kwaliteit van leven en een besparing van zorgkosten. Namens de Werkgroep Prehabilitatie, de WCP, de NVGIC en de NVCO presenteren wij hoe prehabilitatie - ook in uw ziekenhuis - de uitkomsten van zorg kan verbeteren. U krijgt van ons een overzicht van de stand van zaken in Nederland en de weg die wij bewandelen om deze revolutie uniform in te voeren en te financieren. Daarnaast vertellen wij hoe de Werkgroep Prehabilitatie uw lokale initiatieven kan ondersteunen.

Het is onzinnig om iedereen te gaan prehabiliteren en te verwachten dat dat leidt tot minder chirurgische complicaties.
Dr. J.W.T. Dekker, chirurg Reinier de Graaf ziekenhuis
Jan Willem Dekker is gastro-intestinaal oncologisch chirurg in Delft. Hij is voorzitter van de DCRA en lid van de werkgroep prehabilitatie van de NVvH. Al in 2012 is hij begonnen met een prehabilitatie project voor kwetsbare ouderen. Momenteel is hij hoofdonderzoeker van de regionale BeBOp-studie, die de toegevoegde waarde van multimodale prehabilitatie voor kwetsbare ouderen moet bewijzen.

Prehabilitatie, dé revolutie in perioperatieve zorg
Prof. Dr. J.M. Klaase, HBP chirurg UMCG
Joost Klaase werkt als HPB chirurg op de afdeling Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie en Levertransplantatie van het UMCG. Hij is hoogleraar Chirurgie met als leeropdracht de optimalisatie van perioperatie zorg. Hij is met name geïnteresseerd in de periode voorafgaand aan de operatie, want hier liggen enorme mogelijkheden om patiënt gebonden risicofactoren te optimaliseren om zodoende de uitkomst van chirurgische zorg te verbeteren: minder en minder ernstige postoperatieve complicaties, kortere opnameduur en minder ongeplande heropnames. Denk hierbij aan verbeteren van de fitheid van de patiënt, de voedingstoestand, mentale weerbaarheid, aandacht voor comorbiditeit en intoxicaties (roken en drinken). Prehabilitatie biedt enorme kansen als patiënt en dokter letter en figuurlijk in beweging komen.

Voldoende bewijs om door te pakken?
Dr. G. Slooter, chirurg Máxima MC
De sprekers in deze sessie vormen de Werkgroep Prehabilitatie van de NVvH. Het is de bedoeling om alle ziekenhuizen te ondersteunen in het opstarten van prehabilitatie. In eerste instantie bij patiënten met colorectale tumoren en daarna bij andere oncologische indicaties. Ik wil graag de literatuur bespreken en gegevens van eigen bodem. Tot slot zijn namens de Werkgroep Prehabilitatie onderzoekers aangesteld om alle ziekenhuizen te helpen met protocollen, dataverzameling, cursus en ondersteuning op de werkvloer. Ik vertel u graag hoe u van deze ondersteuning gebruik kunt maken.

Tussen verzekerde en onverzekerde zorg; het deltaplan voor prehabilitatie
B. van den Heuvel, chirurg Radboud UMC
Baukje van den Heuvel is opgeleid als chirurg in het VUmc. Tijdens haar specialisatie tot gastro-intestinaal en oncologisch chirurg begon haar interesse in het verbeteren van gezondheid binnen de behandeling van ziekten en begon zij zich steeds meer bezig te houden met prehabilitatie. Zij werkt nu als programmaleider Fit4Surgery in het Radboudumc, waar prehabilitatie ziekenhuis-breed geïmplementeerd wordt.  
 

Geen gegevens gevonden