Congres voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve Congres ledencontent.

Praktische informatie deelnemers

Toegangsbewijs
Het e-ticket - welke u via de e-mail ontvangt na inschrijving - is uw toegangsbewijs voor het congres. Bij de registratiebalie kunt u het e-ticket laten scannen vanaf uw mobiele telefoon, maar het is ook mogelijk om het e-ticket geprint mee te nemen naar het congres. Uw persoonlijke badge ontvangt u bij de registratiebalie.

Ingang Chirurgendagen
We ontvangen u graag in de Beneluxfoyer, via de achterzijde van het gebouw. Op het terrein staat de route naar deze nieuwe ingang duidelijk aangegeven.  

Omgangsvormen
Wij zien het als onze gezamenlijke taak om een veilig, gezond en prettig klimaat te creëren voor alle deelnemers en andere personen die betrokken zijn bij de (organisatie van de) Chirurgendagen. Ook gaan we respectvol om met de locatie. Aios en leden kunnen eventuele onverhoopte klachten in eerste instantie kenbaar maken bij de congresorganisatie ter plekke. Daarnaast kent de NVvH een klachtenregeling voor door de NVvH aangeboden congressen en is er een vertrouwenspersoon.

Filming notice
Tijdens het congres worden er foto’s gemaakt welke gaan worden gebruikt voor diverse promotionele uitingen.

Dieetwens
Op alle cateringeilanden staan de allergenen van elk gerecht duidelijk aangegeven zodat u kunt zien wat u veilig kunt eten vanaf het buffet (indien van toepassing voor uw dieetwens). Mocht u specifieke wensen hebben kunt u bij de cateringmedewerkers van de congreslocatie terecht.