Congres voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve Congres ledencontent.

Informatie

De afgelopen twee jaar bestond voornamelijk uit ‘social distancing’ en online contacten. Daarnaast heeft de Corona crisis een enorme stempel op de gehele maatschappij gedrukt. De afgelopen jaren zijn de verhoudingen in de maatschappij, maar zeker ook in de zorg, op scherp gezet. Om verdere polarisatie te voorkomen zijn versterken, vertrouwen maar met name ‘verbinden’ essentieel om de cohesie te behouden en soms ook met elkaar terug te vinden.

  • Chirurgendagen 2022: Verbinding
    Donderdag 19 en vrijdag 20 mei
  • Najaarsdag 2022: Lustrum editie
    Vrijdag 18 november

De Congrescommissie spant zich in om de beste sprekers te selecteren en een inhoudelijk sterk programma samen te stellen. Daarnaast worden de Chirurgendagen dit Lustrumjaar in een nieuw en fris jasje gestoken, te beginnen met een nieuwe locatie: World Forum in Den Haag.

De congrescommissie wenst u veel mooie (online) ontmoetingen en een leerzaam congresjaar met hopelijk een fysieke bijeenkomten in 2022!