Congres voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve Congres ledencontent.

Informatie

Thema Chirurgendagen 2022: Heel-Kundig!

Het zorglandschap verandert. De moderne geneeskunde vraagt om herdefiniëring van de zorg. Tijdens de Chirurgendagen 2023: Heel-Kundig gaan we terug naar de kern en zetten we de facetten van de heelkunde centraal.

Medisch inhoudelijk, communicatief, wetenschappelijk, innovatief… Kundigheid kan zich uiten op vele vlakken. Kundigheid is ook lastig te definiëren. Wanneer is een arts kundig? Wie beslist over kundigheid? De overheid? Zorgverzekeraars? Patiëntenvereniging? Of de individuele patiënt met balans c.q. afweging tussen resultaat van behandeling en kosten?

De chirurg anno 2022 is een gedifferentieerd chirurg. Maar past dit type chirurg nog in het nieuwe zorglandschap? Zijn wij in dit gedifferentieerde tijdperk nog Heel meester?

NVvH Congresjaar 2023

  • Chirurgendagen 2023: Heel-Kundig!
    Donderdag 25 en vrijdag 26 mei - NH Koningshof Veldhoven
  • Najaarsdag 2023
    Vrijdag 24 november 

De congrescommissie wenst u veel mooie ontmoetingen en een leerzaam congresjaar!