Congres voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve Congres ledencontent.

Informatie

Thema congresjaar 2021: Beeld - Vorming
Voor het congresjaar 2021 is gekozen voor het thema 'Beeld - Vorming'. Denkt u aan beeldvorming, dan denkt u wellicht al snel aan medische beeldvorming voor het stellen van een diagnose, of beeldvorming om ziekten op te sporen, medische ingrepen te ondersteunen of een behandeling te evalueren.

Maar beeldvorming gaat ook over het ontstaansproces van een beeld over een persoon, groep of kwestie. Deze wisselwerking tussen beelden en onze eigen opvattingen kunnen we beïnvloeden. Zo bent u gedurende de dag continu bezig om bepaalde beelden om te zetten naar signalen in de hersenen en derhalve een beeld te vormen. (Sociale) Media spelen hier een belangrijke rol in.

  • Voorjaarsdag 2021 Beeld - Vorming: Hier & Nu
    Online eendaagscongres op vrijdag 21 mei
    Terugblik online Voorjaarsdag 2021
  • Chirurgendagen 2021 Beeld - Vorming: Toekomst
    Indien de maatregelen toelaten fysieke dagen op donderdag 18 en vrijdag 19 november NH Koningshof - Veldhoven

De congrescommissie wenst u veel mooie (online) ontmoetingen en een leerzaam congresjaar met hopelijk een fysieke bijeenkomt in de Koningshof! 

Maatregelen COVID-19

Tijdens de Chirurgendagen 2021 maken we gebruik van Testen voor Toegang. Bij de entree scannen wij de QR-code (in de CoronaCheck-app of op print) en controleren deze met het identiteitsbewijs. De QR-code is te verkrijgen door de vaccinatiebewijzen, een herstelbewijs of een negatieve PCR-test niet ouder dan 24 uur voor aanvang van het congres. Eventueel zal hierbij aanvullend per congresdag een negatieve zelftest gevraagd worden.