Congres voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve Congres ledencontent.

15 oktober 2021

De IC denkt met u mee

Het vakgebied Intensive Care is voortdurend in ontwikkeling en ook de rol die de intensivist kan spelen in de behandeling en het herstel van de chirurgische patient verandert voortdurend. Het beeld van de intensivist die vanuit de muren van zijn closed format ICU bepaald of uw postoperatieve patient wel of niet nog beademd of gereanimeerd gaat worden is gelukkig steeds meer achterhaald. In dit mini-symposium geven we u een inkijkje in de activiteiten van de intensivist buiten de muren van de Intensive Care.

Door het betrekken van de intensivist in het preoperatieve traject en in de advance care planning van hoog risico patiënten kan in gezamenlijkheid met het behandelteam en patient in alle rust weloverwogen keuzes gemaakt worden over wat wel en wat niet te doen als het postoperatieve beloop niet zo is als gehoopt.

Ook de rol van de intensivist na een IC-behandeling wordt in veel ziekenhuizen steeds groter. Met behulp van consulterende IC verpleegkundige kan post-IC nazorg worden geleverd aan oud-IC patiënten op de afdeling. Te verwachten is dat moderne technologie als draadloze monitoring hierbij een steeds grotere rol gaat spelen.

De betrokkenheid van de intensivist houdt dus niet op na IC-ontslag en zelfs na ontslag uit het ziekenhuis worden oud-IC patienten opgevolgd op de post-IC polikliniek. Zo krijgen we steeds beter in beeld wat de impact is van een IC opname op en kunnen nieuwe methoden worden onderzocht om deze lange termijn gevolgen te behandelen.

De intensivist op de preoperatieve poli, Bezint eer gij begint
Barbara van  Leeuwen – Chirurg-Intensivist, Elkerliek Ziekenhuis
Met de vergrijzing en dalende moribiditeit van electieve chirurgie neemt het aantal kwetsbare hoog risico patienten toe. Maar is uw vitale patient nog zo vitaal als hij een complicatie krijgt? Literatuur laat zien dat de helft van de 75+-ers een IC opname ivm sepsis na een electieve operatie niet overleefd. De preoperatieve conditie is hierbij een matige voorspeller. Door het betrekken van een intensivist in het preoperatieve MDO van hoog-risico patienten kan al preoperatief besproken worden welke scenario’s mogelijk en wenselijk zijn als het postoperatieve beloop onverhoopt gecompliceerd beloopt. Shared decision making en advance care directives zijn belangrijk in het managen van de verwachtingen van zowel patiënten als behandelaars.

De intensivist op de verpleegafdeling, een welkome gast
Desiree Burger, Chirurg-Intensivist, ETZ, Tilburg
De IC kan van grote toegevoegde waarde zijn buiten de muren van de IC! In het ETZ worden patiënten na ontslag van de IC gedurende kortere of langere tijd mee vervolgd door IC verpleegkundigen. Ook kan er door de verpleging laagdrempelige consultatie plaatsvinden. Hierdoor worden veel IC opnames voorkómen.  

Wearables en remote monitoring helpen hierbij. Kortom: de IC gaat buiten zijn muren!

Over Leven na de IC
Rob van Gassel, ANIOS heelkunde, Zuyderland ziekenhuis/ arts-onderzoeker Intensive Care, Maastricht UMC+
Hoewel bijna 90% van alle patiënten een intensive care opname overleeft, is de impact ervan vaak nog jaren zichtbaar. Beeldvorming van spieren en longen laten de gevolgen van een IC opname zien, die samen met de psychologische impact kunnen leiden tot een lang herstel traject. Of zoals de Amerikaanse intensivist Iwashyna stelt: ‘Survivorship will be the defining challenge in critical care in the 21st century’. We schetsen een beeld van de gevolgen van een IC opname voor de chirurgische patiënt, hoe deze in kaart te brengen en welke mogelijkheden er zijn om dit herstel te bevorderen.

 

Geen gegevens gevonden