Congres voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve Congres ledencontent.

15 oktober 2021

De randen van de colorectale chirurgie

De pracht van de colorectale chirurgie is de bekende diversiteit en breedte van het vak, waarbij niet alleen de chirurgie voor maligne ziektebeelden maar ook de chirurgie voor de benigne aandoeningen niet minder complex, uitdagend of innovatief is. In deze sessie willen we graag de benigne onderwerpen uitlichten die niet alledaags zijn, maar elke colorectale chirurg wel herkent vanuit de praktijk.

Voorzitters

  • Dr. C. Verberne, chirurg Laurentius Ziekenhuis
  • Dr. J. Verhelst, AIOS Amphia Ziekenhuis

De pracht van de colorectale chirurgie is de bekende diversiteit en breedte van het vak, waarbij niet alleen de chirurgie voor maligne ziektebeelden maar ook de chirurgie voor de benigne aandoeningen niet minder complex, uitdagend of innovatief is. In deze sessie willen we graag de benigne onderwerpen uitlichten die niet alledaags zijn, maar elke colorectale chirurg wel herkent vanuit de praktijk.

ODS: pathofysiologie, diagnostiek en behandeling
Drs. E. Van der Schans, PhD student MeanderMC, UMCU
Emma van der Schans werkt sinds 2018 aan een promotie onderzoek in Meander MC op het gebied van rectumprolaps. Sinds afgelopen juli is zij als AIOS Heelkunde gestart in het UMCU.

Prof. dr. ECJ Consten, chirurg, MeanderMC en UMCG
Esther Consten is sinds 2004 werkzaam bij MeanderMC. In 1995 promoveerde zij aan de Universiteit van Amsterdam op het onderzoek ‘surgical aspects of aids’. De opleiding heelkunde werd gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend heeft zij in 2003 een fellowship gastro-intestinale en minimaal invasieve chirurgie gedaan in het Meander MC en Weill Cornell Medical Center te New York. Zij is gespecialiseerd in colorectale- en lever chirurgie, robotchirurgie en complexe bekkenbodemproblemen. Op bestuurlijk niveau is zij voorzitter geweest van de NVEC en WIEC en is zij nu voorzitter van de Werkgroep Coloproctologie sinds 2018. 

Vanaf 1 januari 2019 is ze benoemd tot hoogleraar Robot chirurgie verbonden aan de RUG en het UMCG te Groningen.

Rectopexie: wel of niet een biologische mat?
Dr. C.I.M. Baeten, colorectaal chirurg Groene Hart Ziekenhuis
Coen Baeten is sinds 2014 werkzaam in het Groene Hart ziekenhuis. Specifieke aandacht voor fecale incontenentie, obstipatie en de bekkenbodem chirurgie. Hij heeft de opleiding Geneeskunde gevolgd in Maastricht. Daarna heeft hij zijn proefschrift afgerond. In 2006 heeft hij het eerste deel van zijn opleiding tot chirurg in het Groene Hart ziekenhuis gevolgd. Deze opleiding heeft hij daarna in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) afgerond. Tijdens zijn opleiding heeft hij  zich gespecialiseerd op de oncologische en gastro-enterologische chirurgie. Na afronding van zijn studie heeft hij zich als fellow in het LUMC nader gespecialiseerd in de oncologische-, colorectale- en bekkenbodemchirurgie. Sinds 2014 is er in Gouda een speciaal spreekuur opgezet voor fecale incontinentie en obstipatie. Ze kunnen in het GHZ veel verschillende behandelingen geven om deze soms complexe patiënten te behandelen in een multidisciplinair team. 

Mich Dunker, Colorectaal chirurg en lid van de JV Chirurgen Noordwest.nl, voorzitter richtlijn proctologie. Zij is werkzaam als colorectaal chirurg in het Medisch Centrum Alkmaar.

Battle: Rectumprolaps bij de oudere kwetsbare vrouw: Delorme/Altemeier of Rectopexy

Baeten: pro delorme/altemeier
Dunker: pro rectopexy

Inzicht in de tertiaire verwijzingen bij verdenking rectumprolaps – work up, how and why I do it en re-do chirurgie.
Dr. G.S.A. Abis, chirurg MeanderMC
Gabor Abis is als fellow robotchirurgie, oncologische en gastro-intestinale chirurgie verbonden aan het MeanderMC, waar hij ook onderdeel uitmaakt van het gespecialiseerde bekkenbodem team.

De rectumprolaps is een ziektebeeld wat alle GE chirurgen wel eens zien, maar waar niet altijd duidelijkheid over bestaat wat de stappen zijn die doorlopen worden van diagnose tot behandeling. Deze presentatie geeft inzicht in deze stappen en overwegingen binnen een tertiair verwijscentrum voor bekkenbodemproblematiek. 

Geen gegevens gevonden